Αναζήτηση

Εγγραφή χρήστη
Μετασχηματίστε τη συνεργασία στον χώρο εργασίας
Οι συνδεδεμένες εμπειρίες βελτιώνουν την παραγωγικότητα και καλλιεργούν μια κουλτούρα συνεργασίας.

 • Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των υπαλλήλων
Δημιουργήστε έναν αμφίδρομο διάλογο μεταξύ στελεχών και υπαλλήλων με το Microsoft Stream, το Microsoft Teams και το Yammer.
 • Συνεργαστείτε από οπουδήποτε
Συνεργαστείτε σε έναν κεντρικό κόμβο για συσκέψεις, συνομιλία και περιεχόμενο με το Microsoft Teams.

 • Αξιοποιήστε τις εταιρικές πληροφορίες
Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα για να λάβετε καλύτερες αποφάσεις με το Workplace Analytics και το MyAnalytics.

 • Δημιουργήστε μια κουλτούρα που βασίζεται σε δεδομένα
Δώστε τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να μετατρέψουν τα δεδομένα σε πληροφορίες με το Power BI, το Excel και το Visio.

Εξομαλύνετε τις επιχειρηματικές διαδικασίες

Οι ενσωματωμένες ροές εργασιών μετασχηματίζουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε την επιχείρησή σας και ενισχύουν τις σχέσεις με τους πελάτες.

 • Ενοποιήστε τις εφαρμογές και τις ροές εργασιών
Ενοποιήστε σειρά επιχειρηματικών εφαρμογών με το Microsoft Teams.
 • Αυτοματοποιήστε τις τακτικές εργασίες
Μετασχηματίστε υπάρχουσες διεργασίες με το Forms και το Flow.
 • Ψηφιοποιήστε τη ροή εργασιών
Προσαρμόστε, επεκτείνετε και δημιουργήστε εφαρμογές με το PowerApps.

Προστατεύστε την επιχείρησή σας
Η έξυπνη ασφάλεια προστατεύει προληπτικά τους υπαλλήλους, τα δεδομένα και τις πληροφορίες πελατών.

 • Περιφρουρήστε την πρόσβαση στην επιχείρησή σας
Προστατέψτε τις ταυτότητες χρηστών και την πρόσβαση με το Azure AD και την πρόσβαση υπό όρους.
 • Υπερασπιστείτε το ψηφιακό σας περιβάλλον
Προστατευτείτε από απειλές και απαντήστε σε αυτές με την προστασία από απειλές της Microsoft.

 • Προστατεύστε τα ευαίσθητα δεδομένα σας
Προστατεύστε πληροφορίες και πόρους με την Προστασία πληροφοριών και το Cloud App Security.

 • Ανταποκριθείτε στους κινδύνους και διαχειριστείτε τους
Αξιολογήστε τη θέση σας όσον αφορά τη συμμόρφωση και περιορίστε τους κινδύνους με ενσωματωμένες λύσεις συμμόρφωσης.
Business
Exchange Online
Microsoft 365
Business Basic
5,60/χρήστη /μήνα
(ετήσια δέσμευση)
Χαρακτηριστικά υπηρεσίας
Εφαρμογές Office σε έως 5 PC / Mac
Εφαρμογές Office σε 5 Tablet / Mobile
Web εφαρμογές Office για PC / Mac
Business email (name@mycompany.gr)
Γραμματοκιβώτιο email με χώρο 50 GB
Συγχρονισμός email σε κάθε συσκευή
Αρχειοθήκη email με χώρο 50 GB
Προστασία Anti-Spam / Anti-Malware
Αποθήκευση αρχείων OneDrive 1 TB
Κοινόχρηστα ημερολόγια / συσκέψεις
Βιντεοκλήσεις / Chat με το Teams
Αποτροπή απώλειας δεδομένων (DLP)
Τηλεφωνικές κλήσεις / Τηλεδιάσκεψη
Microsoft 365
Apps for Business
9,80/χρήστη /μήνα
(ετήσια δέσμευση)
Χαρακτηριστικά υπηρεσίας
Εφαρμογές Office Plus σε έως 5 PC / Mac
Εφαρμογές Office σε 5 Tablet / Mobile
Web εφαρμογές Office για PC / Mac
Business email (name@mycompany.gr)
Γραμματοκιβώτιο email με χώρο 50 GB
Συγχρονισμός email σε κάθε συσκευή
Αρχειοθήκη email με χώρο 50 GB
Προστασία Anti-Spam / Anti-Malware
Αποθήκευση αρχείων OneDrive 1 TB
Κοινόχρηστα ημερολόγια / συσκέψεις
Βιντεοκλήσεις / Chat με το Teams
Αποτροπή απώλειας δεδομένων (DLP)
Τηλεφωνικές κλήσεις / Τηλεδιάσκεψη
Microsoft 365
Business Standard
11,70/χρήστη /μήνα
(ετήσια δέσμευση)
Χαρακτηριστικά υπηρεσίας
Εφαρμογές Office Plus σε έως 5 PC / Mac
Εφαρμογές Office σε 5 Tablet / Mobile
Web εφαρμογές Office για PC / Mac
Business email (name@mycompany.gr)
Γραμματοκιβώτιο email με χώρο 50 GB
Συγχρονισμός email σε κάθε συσκευή
Αρχειοθήκη email με χώρο 50 GB
Προστασία Anti-Spam / Anti-Malware
Αποθήκευση αρχείων OneDrive 1 TB
Κοινόχρηστα ημερολόγια / συσκέψεις
Βιντεοκλήσεις / Chat με το Teams
Αποτροπή απώλειας δεδομένων (DLP)
Τηλεφωνικές κλήσεις / Τηλεδιάσκεψη
Exchange Online
Kiosk
1,87/χρήστη /μήνα
(ετήσια δέσμευση)
Χαρακτηριστικά υπηρεσίας
Εφαρμογές Office σε έως 5 PC / Mac
Εφαρμογές Office σε 5 Tablet / Mobile
Web εφαρμογές Office για PC / Mac
Business email (name@mycompany.gr)
Γραμματοκιβώτιο email με χώρο 2 GB
Συγχρονισμός email σε κάθε συσκευή
Αρχειοθήκη email με χώρο 50 GB
Προστασία Anti-Spam / Anti-Malware
Αποθήκευση αρχείων OneDrive 1 TB
Κοινόχρηστα ημερολόγια / συσκέψεις
Βιντεοκλήσεις / Chat με το Teams
Αποτροπή απώλειας δεδομένων (DLP)
Τηλεφωνικές κλήσεις / Τηλεδιάσκεψη
Exchange Online
Plan 1
3,70/χρήστη /μήνα
(ετήσια δέσμευση)
Χαρακτηριστικά υπηρεσίας
Εφαρμογές Office σε έως 5 PC / Mac
Εφαρμογές Office σε 5 Tablet / Mobile
Web εφαρμογές Office για PC / Mac
Business email (name@mycompany.gr)
Γραμματοκιβώτιο email με χώρο 50 GB
Συγχρονισμός email σε κάθε συσκευή
Αρχειοθήκη email με χώρο 50 GB
Προστασία Anti-Spam / Anti-Malware
Αποθήκευση αρχείων OneDrive 1 TB
Κοινόχρηστα ημερολόγια / συσκέψεις
Βιντεοκλήσεις / Chat με το Teams
Αποτροπή απώλειας δεδομένων (DLP)
Τηλεφωνικές κλήσεις / Τηλεδιάσκεψη
Exchange Online
Plan 2
7,50/χρήστη /μήνα
(ετήσια δέσμευση)
Χαρακτηριστικά υπηρεσίας
Εφαρμογές Office σε έως 5 PC / Mac
Εφαρμογές Office σε 5 Tablet / Mobile
Web εφαρμογές Office για PC / Mac
Business email (name@mycompany.gr)
Γραμματοκιβώτιο email με χώρο 100 GB
Συγχρονισμός email σε κάθε συσκευή
Αρχειοθήκη email με απεριόριστο χώρο
Προστασία Anti-Spam / Anti-Malware
Αποθήκευση αρχείων OneDrive 1 TB
Κοινόχρηστα ημερολόγια / συσκέψεις
Βιντεοκλήσεις / Chat με το Teams
Αποτροπή απώλειας δεδομένων (DLP)
Τηλεφωνικές κλήσεις / Τηλεδιάσκεψη

Υπολογισμός κόστους αδειών Microsoft 365

Στοιχεία εταιρείας
(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά το πεδίο

(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά το πεδίο

(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά το πεδίο

(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά το πεδίο

(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά το πεδίο

(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά το πεδίο

(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά το πεδίο

(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά το πεδίο

(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά το πεδίο

(*)
Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά το πεδίο

Επιλογή συνδρομής
Invalid Input

Domain(s)
Invalid Input

Για πολλαπλά domain χωρίστε το κάθε domain με κόμμα (,)

Πακέτο Office 365
Κόστος
Άδειες
Μήνες
Σύνολο
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Basic (no teams)
Microsoft 365 Apps for Business
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Enterprise E1
Microsoft 365 Enterprise E3
Microsoft 365 Enterprise E5
Exchange Online Kiosk
Exchange Online Plan 1
Exchange Online Plan 2
 OneDrive for business (Plan 1)
 OneDrive for business (Plan 2)
Exchange Email Archiving
Microsoft Teams Essentials
Power BI Pro
Project Plan 3
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Σύνολο παραγγελίας
Καθαρή
Invalid Input

Με ΦΠΑ
Invalid Input

(*)
Ανανέωση Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά το πεδίο

Τηλεφωνικό κέντρο
217 0008001

Δευτέρα έως Παρασκευή
από τις 9:00 το πρωί έως στις 17:00 το απόγευμα

όροι χρήσης
Εγγραφή
You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.
Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Επεξεργασία Λογαριασμού
Εγγραφή στο newsletter
Με την εγγραφή σου στο Newsletter μας μπορείς να μαθαίνεις πριν από όλους τα νέα προϊόντα, και τις υπηρεσίες μας και να απολαβαίνεις μοναδικές προσφορές.

Θέλω να ενημερώνομαι μέσω email για τα νέα προϊόντα, και τις υπηρεσίες από αυτήν την ιστοσελίδα, και συμφωνώ με τους Όρους Προσωπικών Δεδομένων
Εγγραφή στο newsletter
Με την εγγραφή σου στο Newsletter μας μπορείς να μαθαίνεις πριν από όλους τα νέα προϊόντα, και τις υπηρεσίες μας και να απολαβαίνεις μοναδικές προσφορές.

Θέλω να ενημερώνομαι μέσω email για τα νέα προϊόντα, και τις υπηρεσίες από αυτήν την ιστοσελίδα, και συμφωνώ με τους Όρους Προσωπικών Δεδομένων
Επικοινωνήστε μαζί μας
Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.